Forum und email

XMLReader::XML

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::XML — Set the data containing the XML to parse

Descrierea

XMLReader
bool xml ( string $source [, string $encoding [, int $options ]] )

Set the data containing the XML to parse.

Parametri

source

String containing the XML to be parsed.

encoding

The document encoding or NULL.

options

A bitmask of the XMLReader Options constants.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.2.0 encoding and options were added.

Vedeţi de asemenea