Forum und email

XMLReader::open

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::open — Set the URI containing the XML to parse

Descrierea

XMLReader
bool open ( string $URI [, string $encoding [, int $options ]] )

Set the URI containing the XML document to be parsed.

Parametri

URI

URI pointing to the document.

encoding

The document encoding or NULL.

options

A bitmask of the XMLReader Options constants.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.2.0 encoding and options were added.

Vedeţi de asemenea