Forum und email

XMLReader::next

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::next — Move cursor to next node skipping all subtrees

Descrierea

XMLReader
bool next ([ string $localname ] )

Positions cursor on the next node skipping all subtrees.

Parametri

localname

The name of the next node to move to.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.