Forum und email

XMLReader::moveToNextAttribute

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::moveToNextAttribute — Position cursor on the next Attribute

Descrierea

XMLReader
bool moveToNextAttribute ( void )

Moves cursor to the next Attribute if positioned on an Attribute or moves to first attribute if positioned on an Element.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.