Forum und email

XMLReader::read

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::read — Move to next node in document

Descrierea

XMLReader
bool read ( void )

Moves cursor to the next node in the document.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.