Forum und email

XMLReader::close

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::close — Close the XMLReader input

Descrierea

XMLReader
bool close ( void )

Closes the input the XMLReader object is currently parsing.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea