Forum und email

XMLReader::setRelaxNGSchema

(PHP 5 >= 5.2.0)

XMLReader::setRelaxNGSchema — Set the filename or URI for a RelaxNG Schema

Descrierea

XMLReader
bool setRelaxNGSchema ( string $filename )

Set the filename or URI for the RelaxNG Schema to use for validation.

Parametri

filename

filename or URI pointing to a RelaxNG Schema.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea