Forum und email

XMLReader::lookupNamespace

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::lookupNamespace — Lookup namespace for a prefix

Descrierea

XMLReader
bool lookupNamespace ( string $prefix )

Lookup in scope namespace for a given prefix.

Parametri

prefix

String containing the prefix.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.