Forum und email

echo

(PHP 4, PHP 5)

echo — Skriv ut en eller flera strängar

Beskrivning

echo ( string $arg1 [, string $argn... ] )

Skriver ut alla parametrar.

echo() är faktiskt inte en funktion (det är en språkkonstruktor) och därför är du inte tvungen att använda några parenteser vid anrop. Faktum är att om du vill skicka fler än en parameter till echo får du inte omsluta parametrarna med parenteser. Det är inte möjligt att använda echo() i anslutning till en variabelfunktion.

Example#1 echo()-exempel

<?php
echo "Hello World";

echo 
"This spans
multiple lines. The newlines will be 
output as well"
;

echo 
"This spans\nmultiple lines. The newlines will be\noutput as well.";

echo 
"Escaping characters is done \"Like this\".";

//You can use variables inside of an echo statement
$foo "foobar";
$bar "barbaz";

echo 
"foo is $foo"// foo is foobar

// Using single quotes will print the variable name, not the value
echo 'foo is $foo'// foo is $foo

// If you are not using any other characters, you can just echo variables
echo $foo;          // foobar
echo $foo,$bar;     // foobarbarbaz

echo <<<END
This uses the "here document" syntax to output
multiple lines with $variable interpolation. Note
that the here document terminator must appear on a
line with just a semicolon no extra whitespace!
END;

// Because echo is not a function, following code is invalid. 
($some_var) ? echo('true'): echo('false');

// However, the following examples will work:
($some_var) ? print('true'): print('false'); // print is a function
echo $some_var 'true''false'// changing the statement around
?>

echo() har också en genvägssyntax, där du skriver ett lika-med-tecken direkt efter öppningstaggen.

I have <?=$foo?> foo.

Note: Den här genvägssyntaxen fungerar bara då direktivet short_open_tag är påslaget.

Se även print(), printf(), och flush().