Forum und email

OrbitEnum

(No version information available, might be only in CVS)

OrbitEnum — Use CORBA enums

Description

new OrbitEnum ( string $id )
Warning

Den här funktionen är EXPERIMENTELL. Dess beteende, namnet på den, och allt annat dokumenterat om den här funktionen kan ändras i framtida utgåvar av PHP. Använd den på egen risk.

This class represents the enumeration identified with the id parameter.

Parameters

id

Can be either the name of the enumeration (e.g "MyEnum"), or the full repository id (e.g. "IDL:MyEnum:1.0").

Exempel

Example#1 Sample IDL file

enum MyEnum {
    a,b,c,d,e
};

Example#2 PHP code for accessing MyEnum

<?php
$enum 
= new OrbitEnum ("MyEnum");

echo 
$enum->a;    /* write 0 */
echo $enum->c;    /* write 2 */
echo $enum->e;    /* write 4 */
?>