Forum und email

OrbitObject

(No version information available, might be only in CVS)

OrbitObject — Access CORBA objects

Description

new OrbitObject ( string $ior )
Warning

Den här funktionen är EXPERIMENTELL. Dess beteende, namnet på den, och allt annat dokumenterat om den här funktionen kan ändras i framtida utgåvar av PHP. Använd den på egen risk.

This class provides access to a CORBA object.

Parameters

ior

Should be a string containing the IOR (Interoperable Object Reference) that identifies the remote object.

Exempel

Example#1 Sample IDL file

interface MyInterface {
    void SetInfo (string info);
    string GetInfo();

    attribute int value;
}

Example#2 PHP code for accessing MyInterface

<?php
$obj 
= new OrbitObject ($ior);

$obj->SetInfo ("A 2GooD object");

echo 
$obj->GetInfo();

$obj->value 42;

echo 
$obj->value;
?>