Forum und email

OrbitStruct

(No version information available, might be only in CVS)

OrbitStruct — Use CORBA structs

Description

new OrbitStruct ( string $id )
Warning

Den här funktionen är EXPERIMENTELL. Dess beteende, namnet på den, och allt annat dokumenterat om den här funktionen kan ändras i framtida utgåvar av PHP. Använd den på egen risk.

This class represents the structure identified with the id parameter.

Parameters

id

Can be either the name of the struct (e.g "MyStruct"), or the full repository id (e.g. "IDL:MyStruct:1.0").

Exempel

Example#1 Sample IDL file

struct MyStruct {
    short shortvalue;
    string stringvalue;
};

interface SomeInterface {
  void SetValues (MyStruct values);
  MyStruct GetValues();
}

Example#2 PHP code for accessing MyStruct

<?php
$obj 
= new OrbitObject ($ior);

$initial_values = new OrbitStruct ("IDL:MyStruct:1.0");
$initial_values->shortvalue 42;
$initial_values->stringvalue "HGTTG";

$obj->SetValues ($initial_values);

$values $obj->GetValues();

echo 
$values->shortvalue;
echo 
$values->stringvalue;
?>