Forum und email

satellite_exception_id

(PHP 4 >= 4.0.3)

satellite_exception_id — Get the repository id for the latest exception.

Description

string satellite_exception_id ( void )
Warning

Den här funktionen är EXPERIMENTELL. Dess beteende, namnet på den, och allt annat dokumenterat om den här funktionen kan ändras i framtida utgåvar av PHP. Använd den på egen risk.

For example usage see satellite_caught_exception().

Return Values

Return a repository id string. (E.g. "IDL:MyException:1.0".)