Forum und email

satellite_exception_value

(PHP 4 >= 4.0.3)

satellite_exception_value — Get the exception struct for the latest exception

Description

OrbitStruct satellite_exception_value ( void )
Warning

Den här funktionen är EXPERIMENTELL. Dess beteende, namnet på den, och allt annat dokumenterat om den här funktionen kan ändras i framtida utgåvar av PHP. Använd den på egen risk.

Return an exception struct. For example usage see satellite_caught_exception().