Forum und email

stats_rand_gen_chisquare

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_gen_chisquare — Generates random deviate from the distribution of a chisquare with "df" degrees of freedom random variable.

Description

float stats_rand_gen_chisquare ( float $df )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

df

Return Values