Forum und email

stats_rand_gen_exponential

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_gen_exponential — Generates a single random deviate from an exponential distribution with mean "av"

Description

float stats_rand_gen_exponential ( float $av )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

av

Return Values