Forum und email

stats_rand_gen_noncentral_t

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_gen_noncentral_t — Generates a single random deviate from a noncentral T distribution

Description

float stats_rand_gen_noncentral_t ( float $df , float $xnonc )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

df

xnonc

Return Values