Forum und email

stats_rand_gen_normal

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_gen_normal — Generates a single random deviate from a normal distribution with mean, av, and standard deviation, sd (sd >= 0). Method : Renames SNORM from TOMS as slightly modified by BWB to use RANF instead of SUNIF.

Description

float stats_rand_gen_normal ( float $av , float $sd )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

av

sd

Return Values