Forum und email

stats_rand_gen_t

(PECL stats:1.0.0-1.0.2)

stats_rand_gen_t — Generates a single random deviate from a T distribution

Description

float stats_rand_gen_t ( float $df )
Warning

Den här funktionen är ännu inte dokumenterad utan endast argumentlistan till funktioner finns tillgänglig.

Parameters

df

Return Values