Forum und email

unicode_set_subst_char

(No version information available, might be only in CVS)

unicode_set_subst_char — Set the substitution character for string conversion errors

Description

bool unicode_set_subst_char ( unicode $character )

When converting a string from or to unicode, an invalid or unconvertable character may be encountered. When the conversion error mode is set to U_CONV_ERROR_SUBST, the character that caused the error is substituted by a character set by this function. The default substitution character is ?.

Parameters

character

The substitution character to use.

Return Values

Returnerar TRUE vid framgång eller FALSE vid fel.

Errors/Exceptions

Emits a E_WARNING level error if character is invalid.

Notes

Warning

Den här funktionen är EXPERIMENTELL. Dess beteende, namnet på den, och allt annat dokumenterat om den här funktionen kan ändras i framtida utgåvar av PHP. Använd den på egen risk.