Forum und email

URL Functions

Introduktion

Dealing with URL strings: encoding, decoding and parsing.

Krav

Inga externa bibliotek behövs för att bygga det tillägg.

Installation

Inga extra installationer behövs för att använda dessa funktioner; de är en del av PHP-kärnan.

Konfiguration under drift

Den här utbyggnaden definerar inte några konfigurationsdirektiv i php.ini.

Resurstyper

Den här utbyggnaden har inte några resurstyper definerade.

Fördefinerade konstanter

Konstanterna nedan defineras av den här utbyggnaden, och kommer bara vara tillgängliga då utbyggnaden kompilerats med PHP eller laddats dynamiskt.

The following constants are meant to be used with parse_url() and are available since PHP 5.1.2.

PHP_URL_SCHEME (integer)
PHP_URL_HOST (integer)
PHP_URL_PORT (integer)
PHP_URL_USER (integer)
PHP_URL_PASS (integer)
PHP_URL_PATH (integer)
PHP_URL_QUERY (integer)
PHP_URL_FRAGMENT (integer)

Table of Contents