Forum und email

PangoFontMap

Йерархия на обектите

Описание

Методи

get_shape_engine_type()
 
list_families()
 
load_font()
 
load_fontset()