Forum und email

Pango Класове

Класове от библиотеката Pango

Съдържание

Pango Functions
Static Pango methods.
PangoAttrList
 
PangoColor
 
PangoContext
 
PangoFont
 
PangoFontDescription
 
PangoFontFace
  An object that represents a group of fonts with varying sizes.
PangoFontFamily
  Used to represent a family of related font faces.
PangoFontMap
 
PangoFontMetrics
 
PangoFontset
  Holds a set of PangoFont objects.
PangoFontsetSimple
  A simple container for storing font objects.
PangoGlyphString
 
PangoLanguage
 
PangoLayout
 
PangoLayoutIter
 
PangoTabArray