Forum und email

Инсталиране на PHP-GTK 2

Въведение

PHP-GTK 2 е разширение на PHP и може да се използва единствено с версия 5.1 или по-голяма. Въпреки, че най-точният начин за инсталиране на PHP-GTK 2 е чрез компилиране, това може да се окаже доста трудоемко при операционната система Windows. За това, в повечето случаи за предпочитане е да се използа бинарната PHP-GTK 2 Alpha версия на Gnope installer.

Ще разгледаме процесът на инсталация за трите най-разпространени операционни системи: Windows, Linux и Mac OS X. Инструкциите за Linux са приложими и за по-голямата част от POSIX базираните системи.