Forum und email

Пакетиране на уйджети

Въведение

Това ръководство има за цел да ви покаже различните методи за организиране на уйджети в един прозорец и как да изберете на-правилният от тях.

Ако и преди сте се занимавали с графични потребителски интрфейси в някой от езиците като Visual Basic или Visual C++ със сигурност ще се почудите, защо ви е необходимо да има урок за позициониране на уйджети, you will wonder why you'd need a tutorial on widget placement. До саге нещата стояха така: Размерът на прозореца, избирате уйджета и го позиционирате в координатите (x,y). Правите го едиколкоси дълъг и едиколкоси широк, и край, това е всичко. Имате фиксирани позиции и размери и дори когато размерът на прозореца се промени те си остават фиксирани, защото не знаят как да се пренастроят.

В Gtk нещага са динамични. Уйджетите променят размерите си при промяна размера на прозореца, ако рлазбира се не сте им забранили предварително да го правят. Нагласяването на всичкото това е малко по-сложно от колкото просто да фиксирате размерът и позицията им, но всичко тези мъки ще ви доведат до един прозорец който е достатъчно разчупен и добре изглеждащ при почти всички размери.