Forum und email

GTK, Pango и Подобни

Съдържание

Когато правите програми под PHP-GTK и преглеждате ръковдоството му, ще се натъкнете на някой "криптирани акроними". Ето някои от по-важните между тях.

PHP

PHP - PHP: Hypertext Processor - е широко използван, с главно предназначение език за писане на скриптове, създаден за разработване в Уеб, който може да бъде вграден в HTML.

GTK

GTK - the GIMP Tool Kit - е библиотека за създаване на графични потребителски интерфейси. Разработен е за различни операционни системи, като базирани на UNIX, под Windows и на различни устройства.

GTK Библиотеката съдържа уйджети, което всъщност са графични компуненти като GtkButton или GtkTextView.

GTK библиотеката е в пряка зависимост с други библиотеки - GDK, Pango, ATK и GLib. Пакетът, който комбинира всички тези библиотеки е познат като GTK+.

GDK

GDK - the GIMP Drawing Kit - е абстрактен слой, която позволява на GTK+ да се поддържа от различни порозречни системи. GDK предоставя прозоречната си ситема по операционните системи X11, Windows и различните Linux системи.

Pango

Pango е беблиотека за поддръжка интернационализацията (различни езици). Всичко е насочено към обекта PangoLayout, който представлява параграф с текст. Pango, заедно с GtkTextView, GtkLabel, GtkEntry, е други GTK+ уйджети единствено служат за показване на текст.

ATK

ATK - Accessibility Tool Kit. Предоставя набор от основни интерфеиси, позволяващи на технологиите за достъпност (разработени за инвалиди) да взаимодестват с графичните потребителски интерфейса. Като прост пример можем да посочим: четец на екрана може де използва ATK за откриване на текст в интерфейсът и да го прочете на сляп човек.

Благодарение на структурата ATK, GTK+ уйджетите притежават вградена поддръжка за достъпност (за инвалиди).