Forum und email
Častá úskalí

Častá úskalí

MAX_FILE_SIZE nemůže specifikovat velikost souboru větší než je ta, která byla nastavena pomocí upload_max_filesize v konfiguraci PHP. Implicitně jsou to 2 MB.

Pokud je zapnut limit paměti, může být potřeba větší hodnota memory_limit. Ujistěte se, že je hodnota memory_limit dostatečně velká.

Pokud je nastavená hodnota max_execution_time příliš malá, doba provádění skriptu ji může překročit. Ujistěte se, že je hodnota max_execution_time dostatečně velká.

Pokud je nastavená hodnota post_max_size příliš malá, nemůže být uploadován větší soubor. Ujistěte se, že je hodnota post_max_size dostatečně velká.

Neověřování, se kterým souborem se pracuje, může znamenat, že se uživatelé mohou dostat k citlivým informacím v jiných adresářích.

Uvědomte si prosím, že server CERN httpd odstraňuje všechno, co počínaje první bílou mezerou (whitespace) v MIME hlavičce Content-Type obdrží od klienta. Za existence tohoto jevu nebude CERN httpd podporovat uploading souborů.