Forum und email
Uploading více souborů

Uploading více souborů

Více souborů může být uploadování za použití různých názvů name pro souborové pole input.

Je také možné uploadovat více souborů současně a nechat informace automaticky zorganizovat v polích. V takovém případě je třeba použít stejnou syntaxi v HTML formuláři jako pro vícenásobné výběry a zaškrtávací políčka (checkboxy).

Poznámka: Podpora pro upload více souborů byla přidána ve verzi 3.0.10.

Příklad 38-3. Uploading více souborů

<form action="file-upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  Send these files:<br>
  <input name="userfile[]" type="file"><br>
  <input name="userfile[]" type="file"><br>
  <input type="submit" value="Send files">
</form>

Pokud je výše uvedený formulář odeslán, pole $HTTP_POST_FILES['userfile'], $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'], a $HTTP_POST_FILES['userfile']['size'] budou inicializována (jak $_FILES v PHP 4.1.0 a pozdějším, tak $HTTP_POST_VARS v PHP 3. Pokud je nastavení register_globals aktivní globální proměnné pro uploadované soubory jsou také inicializovány). Každé z nich bude číselně indexované pole odpovídajících hodnot pro odeslané soubory.

Kupříkladu předpokládejme, že se posílají soubory s názvy /home/test/review.html a /home/test/xwp.out. V tom případě by $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'][0] obsahovalo hodnotu review.html a $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'][1] hodnotu xwp.out. Podobně $HTTP_POST_FILES['userfile']['size'][0] by obsahovalo velikost review.html atd.

$HTTP_POST_FILES['userfile']['name'][0], $HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'][0], $HTTP_POST_FILES['userfile']['size'][0] a $HTTP_POST_FILES['userfile']['type'][0] budou rovněž nastaveny.