Forum und email
abs

abs

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

abs -- Absolutní hodnota

Popis

number abs ( mixed number )

Vrátí absolutní hodnotu parametru number. Pokud je parametr number typu float, návratová hodnota je také typu float, jinak je typu integer (protože float má obvykle větší rozmezí hodnot než integer).

Příklad 1. abs() - příklad

<?php
$abs
= abs(-4.2); // $abs = 4.2; (double/float)
$abs2 = abs(5);   // $abs2 = 5; (integer)
$abs3 = abs(-5);  // $abs3 = 5; (integer)
?>