Forum und email
ascii2ebcdic

ascii2ebcdic

(PHP 3 >= 3.0.17)

ascii2ebcdic -- Překládá řetězec z ASCII do EBCDIC

Popis

int ascii2ebcdic ( string ascii_str )

ascii2ebcdic() je funkce specifická pro Apache dostupná pouze na operačních systémech založených na EBCDIC (OS/390, BS2000). Překládá (binárně bezpečně) řežězec v ASCII kódování ascii_str na jeho ekvivalentní EBCDIC reprezentaci, a vrací výsledek.

Viz také opačnou funkci ebcdic2ascii()