Forum und email
bcompiler_load_exe

bcompiler_load_exe

(PECL)

bcompiler_load_exe -- Reads and creates classes from a bcompiler exe file

Popis

bool bcompiler_load_exe ( string filename )

Reads data from a bcompiler exe file and creates classes from the bytecodes.

Seznam parametrů

filename

The exe file path, as a string.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_load() example

<?php

bcompiler_load_exe
("/tmp/example.exe");
print_r(get_defined_classes());

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Viz také

bcompiler_load()