Forum und email
bcompiler_load

bcompiler_load

(PECL)

bcompiler_load -- Reads and creates classes from a bz compressed file

Popis

bool bcompiler_load ( string filename )

Reads data from a bzcompressed file and creates classes from the bytecodes.

Seznam parametrů

filename

The bzcompressed file path, as a string.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_load() example

<?php

bcompiler_load
("/tmp/example");

print_r(get_defined_classes());

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Please use include or require statements to parse bytecodes, it's more portable and convenient way than using this function.

Please note that this function won't execute script body code contained in the bytecode file.