Forum und email
bcompiler_parse_class

bcompiler_parse_class

(PECL)

bcompiler_parse_class -- Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function

Popis

bool bcompiler_parse_class ( string class, string callback )

Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function.

Seznam parametrů

class

The class name, as a string.

callback

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_parse_class() example

<?php

function readByteCodes($data) {
    
print_r($data);
}

bcompiler_parse_class("DB","readByteCodes");

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Poznámka: This function has been removed from bcompiler and is no longer available as of bcompiler 0.5.