Forum und email
bcompiler_read

bcompiler_read

(PECL)

bcompiler_read -- Reads and creates classes from a filehandle

Popis

bool bcompiler_read ( resource filehandle )

Reads data from a open file handle and creates classes from the bytecodes.

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_read() example

<?php
$fh
= fopen("/tmp/example","r");
bcompiler_read($fh);
fclose($fh);
print_r(get_defined_classes());

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Please use include or require statements to parse bytecodes, it's more portable and convenient way than using this function.

Please note that this function won't execute script body code contained in the bytecode file.