Forum und email
bcompiler_write_class

bcompiler_write_class

(PECL)

bcompiler_write_class -- Writes an defined class as bytecodes

Popis

bool bcompiler_write_class ( resource filehandle, string className [, string extends] )

Reads the bytecodes from PHP for an existing class, and writes them to the open file handle.

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

className

The class name, as a string.

extends

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_write_class() example

<?php
$fh
= fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_class($fh,"DB");
// you must write DB_common before DB_mysql, as DB_mysql extends DB_common.
bcompiler_write_class($fh,"DB_common");
bcompiler_write_class($fh,"DB_mysql");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Poznámka: This function does not perform dependency checking, so make sure you write the classes in an order that will not result in an undefined class error occurring when you load it.