Forum und email
bcompiler_write_constant

bcompiler_write_constant

(PECL)

bcompiler_write_constant -- Writes a defined constant as bytecodes

Popis

bool bcompiler_write_constant ( resource filehandle, string constantName )

Reads the bytecodes from PHP for an existing constant, and writes them to the open file handle.

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

constantName

The name of the defined constant, as a string.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_write_constant() example

<?php
define
("MODULE_MAX", 30);

$fh = fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_constant($fh,"MODULE_MAX");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.