Forum und email
bcompiler_write_exe_footer

bcompiler_write_exe_footer

(PECL)

bcompiler_write_exe_footer -- Writes the start pos, and sig to the end of a exe type file

Popis

bool bcompiler_write_exe_footer ( resource filehandle, int startpos )

An EXE (or self executable) file consists of 3 parts:

The stub (executable code, e.g. a compiled C program) that loads PHP interpreter, bcompiler extension, stored Bytecodes and initiates a call for the specified function (e.g. main) or class method (e.g. main::main)
The Bytecodes (uncompressed only for the moment)
The bcompiler EXE footer

To obtain a suitable stub you can compile php_embed-based stub phpe.c located in the examples/embed directory on bcompiler's CVS.

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

startpos

The file position at which the Bytecodes start, and can be obtained using ftell().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_write_footer() example

<?php

/* creating the output file (example.exe) */
$fh = fopen("example.exe", "w");

/* 1) writing a stub (phpe.exe) */
$size = filesize("phpe.exe");
$fr = fopen("phpe.exe", "r");
fwrite($fh, fread($fr, $size), $size);
$startpos = ftell($fh);

/* 2) writing bytecodes */
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_class($fh, "myclass");
bcompiler_write_function($fh, "main");
bcompiler_write_footer($fh);

/* 3) writing EXE footer */
bcompiler_write_exe_footer($fh, $startpos);

/* closing the output file */
fclose($fh);
?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.