Forum und email
bcompiler_write_file

bcompiler_write_file

(PECL)

bcompiler_write_file -- Writes a php source file as bytecodes

Popis

bool bcompiler_write_file ( resource filehandle, string filename )

This function complies specified source file into bytecodes, and writes them to the open file handle.

Seznam parametrů

filehandle

A file handle as returned by fopen().

filename

The source file path, as a string.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. bcompiler_write_file() example

<?php
$fh
= fopen("example.phb", "w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_file($fh, "example.php");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);
/* the following should be equivalent:
include "example.php";
   and
include "example.phb";
*/
?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.