Forum und email
class_exists

class_exists

(PHP 4, PHP 5)

class_exists -- Zjistit, jestli je třída definována

Popis

bool class_exists ( string class_name [, bool autoload] )

Tato funkce vrátí TRUE, pokud je třída class_name definována, jinak FALSE.