Forum und email
get_class_methods

get_class_methods

(PHP 4, PHP 5)

get_class_methods -- Vrátit pole názvů metod třídy

Popis

array get_class_methods ( mixed class_name )

Tato funkce vrací pole názvů metod definovaných pro třídu specifikovanou argumentem class_name.

Viz také get_class_vars(), get_object_vars()