Forum und email
get_class_vars

get_class_vars

(PHP 4, PHP 5)

get_class_vars -- Vrátit pole defaultních vlastností třídy

Popis

array get_class_vars ( string class_name )

Tato funkce vrací pole defaultních vlastností třídy class_name.

Viz také get_class_methods(), get_object_vars()