Forum und email
get_object_vars

get_object_vars

(PHP 4, PHP 5)

get_object_vars -- Vrátit asociativní pole vlastností objektu

Popis

array get_object_vars ( object obj )

Tato funkce vrací asociativní pole definovaných vlastností objektu obj. Proměnným deklarovaným v třídě jíž je obj instancí, kterým nebyla přiřazena hodnota, nejsou ve vráceném poli obsaženy.

Příklad 1. Použití get_object_vars()

<?php
class Point2D {
    var
$x, $y;
    var
$label;

    function
Point2D($x, $y) {
        
$this->x = $x;
        
$this->y = $y;
    }

    function
setLabel($label) {
        
$this->label = $label;
    }

    function
getPoint() {
        return array(
"x" => $this->x,
                     
"y" => $this->y,
                     
"label" => $this->label);
    }
}

$p1 = new Point2D(1.233, 3.445);
print_r(get_object_vars($p1));
// "$label" is declared but not defined
// Array
// (
//     [x] => 1.233
//     [y] => 3.445
// )

$p1->setLabel("point #1");
print_r(get_object_vars($p1));
// Array
// (
//     [x] => 1.233
//     [y] => 3.445
//     [label] => point #1
// )

?>

Viz také get_class_methods(), get_class_vars()