Forum und email
cpdf_set_font_directories

cpdf_set_font_directories

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_font_directories -- Sets directories to search when using external fonts

Popis

bool cpdf_set_font_directories ( int pdfdoc, string pfmdir, string pfbdir )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.