Forum und email
cpdf_set_font_map_file

cpdf_set_font_map_file

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_font_map_file -- Sets fontname to filename translation map when using external fonts

Popis

bool cpdf_set_font_map_file ( int pdfdoc, string filename )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.