Forum und email
crack_check

crack_check

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

crack_check -- Performs an obscure check with the given password

Popis

bool crack_check ( resource dictionary, string password )

bool crack_check ( string password )

Performs an obscure check with the given password on the specified dictionary.

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

dictionary

The crack lib dictionary. If not specified, the last opened dictionary is used.

password

The tested password.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if password is strong, or FALSE otherwise.