Forum und email
crack_closedict

crack_closedict

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

crack_closedict -- Closes an open CrackLib dictionary

Popis

bool crack_closedict ( [resource dictionary] )

crack_closedict() closes the specified dictionary identifier.

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

dictionary

The dictionary to close. If not specified, the current directory is closed.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

crack_opendict()