Forum und email
crack_getlastmessage

crack_getlastmessage

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

crack_getlastmessage -- Returns the message from the last obscure check

Popis

string crack_getlastmessage ( void )

crack_getlastmessage() returns the message from the last obscure check.

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Návratové hodnoty

The message from the last obscure check or FALSE if there was no obscure checks made so far.

The returned message is one of:

  • it's WAY too short

  • it is too short

  • it does not contain enough DIFFERENT characters

  • it is all whitespace

  • it is too simplistic/systematic

  • it looks like a National Insurance number.

  • it is based on a dictionary word

  • it is based on a (reversed) dictionary word

  • strong password

Viz také

crack_check()