Forum und email
crack_opendict

crack_opendict

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

crack_opendict -- Opens a new CrackLib dictionary

Popis

resource crack_opendict ( string dictionary )

crack_opendict() opens the specified CrackLib dictionary for use with crack_check().

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Only one dictionary may be open at a time.

Seznam parametrů

dictionary

The path to the Cracklib dictionary.

Návratové hodnoty

Returns a dictionary resource identifier on success, or FALSE on failure.