Forum und email
dbplus_aql

dbplus_aql

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_aql -- Perform AQL query

Popis

resource dbplus_aql ( string query [, string server [, string dbpath]] )

Executes an AQL query on the given server and dbpath.

Seznam parametrů

query

The AQL query to be executed. Further information on the AQL A... Query Language is provided in the original db++ manual.

server

dbpath

Návratové hodnoty

Returns a relation handle on success. The result data may be fetched from this relation by calling dbplus_next() and dbplus_current(). Other relation access functions will not work on a result relation.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.