Forum und email
dbplus_chdir

dbplus_chdir

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_chdir -- Get/Set database virtual current directory

Popis

string dbplus_chdir ( [string newdir] )

Changes the virtual current directory where relation files will be looked for by dbplus_open().

Seznam parametrů

newdir

The new directory for relation files. You can omit this parameter to query the current working directory.

Návratové hodnoty

Returns the absolute path of the current directory.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.